V našem živém vysílání č. 99 jsem se zmínil o automatických vylepšeních v Zoner Photo Studiu X s tím, že je – na rozdíl od jiných postupů – nedoporučuji používat.

Podívejme se na obrázek, který určitě potřebuje vylepšení (je to jeden z těch, o kterých jsme ve vysílání mluvili). V případě použití modulu Vyvolat a tlačítka Auto (tj. Automaticky vylepšit), bude provedena úprava podle druhého obrázku:

To zcela jistě neodpovídá mému záměru, jak se snímkem tonálně a barevně pracovat. V tomto případě jsou v modulu Vyvolat dostupná všechna nastavení, která byla pro tuto automatickou úpravu použita. Je ale otázkou, zda pro další úpravy vycházet z tohoto automaticky upraveného snímku, nebo zda začít s úpravami od začátku „manuálně“.

V případě úprav v modulu Editor je původní stav obrázku (a jeho histogram) takovýto:

Příkazem Úpravy > Vylepšit > Automaticky vylepšit se dosáhne této úpravy snímku:

Na rozdíl od modulu Vyvolat nejsou k dispozici žádná nastavení, se kterými by bylo možné pracovat. Obrazová data byla změněna a tyto změny lze pouze zrušit (např. pomocí Ctrl+Z) nebo je použít pro další úpravy. V tomto případě však nejsem vůbec spokojen s úpravou, při níž došlo k zesvětlení pozadí a „vyrovnání“ histogramu podle názoru aplikace. Můj záměr je obrácený – pozadí ztmavit a snížit v něm kontrast, snížit jeho zřetelnost atd. atd.

Nevylučuji, že existují případy, v nichž je možné automatické úpravy použít a jejich výsledek bude lepší než původní snímek. Jedná se ale o úpravy, které jsem obvykle schopen provést okamžitě sám a pravděpodobně vhodněji vzhledem ke svým záměrům, než to provede samotný program. Obvykle se také jedná o fotografie, v nichž se napravuje chybná expozice, tj. o podexponované nebo přeexponované snímky.

0 komentáře

Napsat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Neváhejte přispět.

Napsat komentář