Může to vypadat jako dětský (nebo stařecký?) blábol, ale s hodnocením počkejte na konec. Pokusím se objasnit, co to je destruktivní a nedestruktivní úprava fotografií.

Jako první je potřeba uvést, že o rozsahu potřebných i možných úprav rozhoduje jak kvalita pořízeného snímku, tak záměr úpravy. Oboje jsou ale témata pro jiné články, zde se zaměřím na samotnou úpravu a zejména problém destruktivní a nedestruktivní úpravy.

Za destruktivní úpravy považuji takové změny původního obrázku, které nelze vrátit zpět. Jinak řečeno: Úpravou se změní přímo hodnoty dat v jednotlivých pixelech obrázku a návrat k původnímu stavu je možný pouze novým načtením snímku, případně v průběhu úprav pomocí kroků zpět.

V případě, že se fotografie ukládají jako soubory ve formátu RAW a k úpravám se používá některá z aplikací pro práci s RAW (např. Adobe Photoshop Lightroom nebo modul Vyvolat Zoner Photo Studia X apod.), jsou úpravy nedestruktivní. Veškeré úpravy, použité nástroje a jejich nastavení se ukládají do tzv. přidružených souborů. Každá aplikace používá svůj specifický formát, např. Lightroom pracuje se soubory XMP, tento typ souborů používaly i starší verze Zoner Photo Studia, současná verze Zoner Photo Studio X dokáže starší XMP soubory přečíst, ale používá již nový typ, soubory s příponou data-zps. Je zapotřebí upozornit na to, že soubory jsou vázané na použitou aplikaci: ukládají informace o specifických nástrojích, kterými aplikace disponuje, a jejich použití a nastavení. A i když mohou nástroje vypadat obdobně (vyvážení bílé nebo expozice), jejich vlastnosti v různých aplikacích mohou být různé. To je důvod, proč nejsou tyto soubory přenositelné mezi různými aplikacemi.

V Zoner Photo Studio X je možné v modulu Vyvolat upravovat nedestruktivně soubory RAW (a v určitém rozsahu i klasické bitmapy jako jpg, tif nebo png). Provedené úpravy je možné měnit, rušit, provádět opakovaně – vše beze změny původních obrazových dat, a to i v případě práce s bitmapami (jpg apod.).

obrazek

Při úpravách v modulu Editor jsou možné dva způsoby práce. První z nich je zakončen uložením do některého z běžných bitmapových formátů, jako je např. jpg, tif a řada dalších. Takto uložené úpravy jsou destruktivní, protože nevratně mění obrazová data. Neexistuje možnost, jak tyto úpravy vrátit zpět a znovu získat původní obrazová data, pokud nepočítáme s obnovením souboru ze zálohy.

Druhým způsobem je použití vrstev. Vrstvy samy o sobě neznamenají nedestruktivní úpravu snímků. V běžných případech půjde o efektivní kombinaci destruktivních i nedestruktivních postupů. Plně nedestruktivní metody práce jsou v dnešní verzi Zoner Photo Studia X omezeny pouze na některé postupy (např. na použití režimů prolínání apod.) nebo jsou poměrně pracné a náročné. Očekávám ale, že přidání něčeho, co bude odpovídat vrstvám úprav Photoshopu apod., se i v této aplikaci objeví. Pokud se pracuje na vrstvách a vrstvy se mají zachovat pro pozdější úpravy, je nutné použít pro uložení souboru formát typu zps, který je čitelný pouze v aplikaci Zoner Photo Studio X. Je to v podstatě obdoba např. proprietárního souboru psd Photoshopu a případně jiných formátů dalších aplikací. Takto upravené soubory je možné samozřejmě uložit také jako bezvrstvé v některém z běžných bitmapových souborů, ale s vědomím toho, že se všechny vrstvy sloučí do jedné a možnost práce s nimi je ztracena.

Podrobnější informace najdete ve dvou videoukázkách, která jsou uloženy na webu fotograficky.guru. První ukázka se věnuje více úpravám v modulu Vyvolat, druhá modulu Editor. Kolem poloviny listopadu se objeví také větší kurz zaměřený na práci s vrstvami v Zoner Photo Studiu X, kde bude celá řada ukázek použití nedestruktivních metod práce.

0 komentáře

Napsat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Neváhejte přispět.

Napsat komentář