Institut celoživotního vzdělávání Universita třetího věku na VUT Brno otevírá nový kurz pro fotografy zaměřený na hodnocení fotografií.

Současná doba je ve znamení neustálého růstu počtu fotografií, které nás obklopují ze všech stran a objevují se jak samostatně, tak i v nejrůznějších médiích a zejména na internetu. Dramaticky rostoucí počet fotografií a stále se rozšiřující základna fotografujících vede postupně ke snižování úrovně fotografií. Vedle kvalitních fotografií je svět zavalen momentkami a fotografiemi nekvalitními po všech stránkách, které ale i přes svoje nedostatky jsou schopny získávat pozitivní hodnocení a ohlasy obdivovatelů zejména v galeriích na webu.

Fotografování je nekonečný proces neustálého zdokonalování se: vše začíná osvojením si fotografické techniky a zvládnutím základů fotografování a pokračuje vylepšováním schopností nalézat a vidět příležitosti k fotografování a dokázat si představit, jak asi bude výsledná fotografie vypadat. Je důležité naučit se vnímat světlo a barvy a pracovat s kompozicí. Úspěšnost celého tohoto vzdělávacího procesu však závisí na tom, zda se fotograf naučí hodnotit fotografie, zda dokáže rozpoznat chyby a nedostatky a uvědomí si, co je zapříčilo, proč vznikly, a je schopen si uvědomit, jak se jim vyhnout. To je cesta k vytváření paměťových schémat a vzorů, které fotograf může později používat, ať již vědomě a plánovaně nebo automaticky při intuitivním fotografování.

Kurz se zabývá rozborem, hodnocením a kritikou fotografií. Je určen všem zájemcům o fotografování bez ohledu na jejich úroveň, zaměření nebo používanou techniku. Cílem kurzu je poskytnout teoretické základy a získat praktické dovednosti v rozsahu potřebném pro osvojení si schopnosti hodnotit a posoudit kvalitu fotografie.

Je tato fotografie (autorka: Hana Nuselská, https://www.facebook.com/groups/52fototydnu) dobrá? Co ji dělá zajímavou? Jak toho autorka dosáhla? Jaké prostředky fotografka použila? Je na snímku něco, co tam nepatří? To jsou příklady otázek, jež by by si měl fotograf klást namísto jednoduchého vyjádření: „To se mi líbí (nelíbí).“

Úkolem kurzu není nahrazovat jiné kurzy, zaměřené na samotné fotografování nebo úpravy fotografií. Účastníci kurzu by se měli naučit přemýšlet o fotografii, naučit se rozpoznávat kvalitní fotografie, rozlišit kreativní záměry a schopnost jejich naplnění od tuctových a líbivých momentek, kýčovitých fotografií a technicky špatných snímků. Kurz by měl přispět k rozvoji vlastních fotografických dovedností a fotografické tvorby a současně naučit kritickému přístupu k fotografiím a měl by vést k získání správných návyků při hodnocení fotografií.

Každá lekce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří přednášky zahrnující témata jako jsou:

  • historie fotografie a ukázky tvorby významných minulých i současných fotografů
  • lekce z dějin umění a estetiky
  • moderní poznatky o teorii vidění, barvách a světle a fungování lidského mozku.

Základem praktické části jsou rozbory jak vybraných známých fotografií, tak i fotografií studentů. Praktická část jednotlivých lekcí je zaměřena vždy na konkrétní vybraný žánr fotografie, nejen v klasickém pojetí (krajinářská fotografie, portrét, zátiší, architektura atd.), ale také se zahrnutím současných témat (rodinná fotografie, turistická fotografie nebo cestovatelská fotografie apod.).

Pokud je pro vás tento kurz zajímavý, podívejte se na přiložené video, kde jsou uvedeny podrobné informace o tomto kurzu, případně navštivte stránky https://lli.vutbr.cz/hodnoceni-fotografie.

0 komentáře

Napsat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Neváhejte přispět.

Napsat komentář