Tento článek vznikl na základě dotazu na kvalitu zobrazení snímku na počítači. Tato problematika je velmi široká a je možné k ní přistoupit z různých úhlů pohledu. Zde se zaměřím pouze na jediný aspekt: Co vlastně na počítači vidíte?

Pro účely tohoto článku jsem narychlo udělal několik zběžných snímků – ve formátu RAW, ale s nastavením předvolby Monochromatický snímek. Je nutné si uvědomit jednu zásadní věc: Toto nastavení ovlivní vzhled fotografie, která se ve fotoaparátu ukládá ve formátu JPG (nebo TIF). Nastavení nemá vliv na vlastní obrazová data v souboru RAW. Protože ale soubory RAW obsahují vedle obrazových dat i řadu jiných údajů (např. informace o fotoaparátu a objektivu a jejich nastavení a řadu dalších), ale také několik náhledů ve formátu JPG. Tyto náhledy slouží k rychlému zobrazení snímku bez nutnosti zpracovat v plném rozsahu RAW data. Např. při prohlížení snímků na displeji fotoaparátu se zobrazí právě tyto JPG náhledy. A protože se jedná o obrazy ve formátu JPG, aplikovala se na ně nastavení, jakým je třeba zvolený monochromatický režim.

Po uložení do počítače je možné zobrazit snímky např. v Průzkumníku souborů a v tomto případě se jako miniatury nebo náhledy budou zobrazovat právě náhledové soubory JPG, které jsou uloženy v souboru RAW. (Pro zobrazení RAW souborů přímo ve Windows je zapotřebí kodek pro daný typ formátu RAW.)

Screenshot 2017-11-10 09.22.48

Jinak bude vypadat situace v různých aplikacích. Např. po importu RAW do aplikace Lightroom se v okně importu zobrazí náhledy snímků s využitím vložených JPG náhledů, v mém případě by to tedy byly černobílé (monochromatické) náhledy. Po importu Lightroom vytvoří svoji sadu miniatur, tentokrát již na základě zpracování RAW obrazových dat, a miniatury budou proto barevné. V souboru RAW jsou uloženy obrazové informace ze senzoru bez ohledu na nastavení, které ovlivní pouze vytvořené soubory JPG. Na následujícím obrázku je situace, kdy Lightroom zpracovává miniatury po importu a část je již převedena na základě vyhodnocení a konverze RAW dat, ale některé ještě odpovídají původním JPG náhledům uloženým v souboru RAW, a jsou proto černobílé.

Screenshot 2017-11-10 08.51.07

Zcela jiná je situace v Zoner Photo Studiu. Ve starších verzích bylo možné volit, jakému zobrazení se má dát přednost. Např. ve verzi Zoner Photo Studio 17 je možné rozlišit, jak se má snímek zobrazovat např. v okně Správce a při prohlížení, a jak se má zobrazovat v okně Editoru nebo ve filtrech při úpravách. Bylo tedy možné zobrazovat v některých případech např. verzi odpovídající uloženým náhledům (JPG) a v jiném případě verzi odpovídající zpracování v modulu RAW, tj. na základě konverze z plných obrazových dat v souboru RAW. Někdy se dokonce oba stavy kombinovaly dohromady, jako např. v Editoru, kdy se v okně Editoru zobrazuje např. barevný snímek, ale ve filmovém pásu JPG náhled, který – jako v mém případě – je černobílý.

Screenshot 2017-11-10 09.45.06

Tato dualita je odstraněna, alespoň částečně, ve verzi Zoner Photo Studio X, i když situace není o nic jednodušší. Je potřeba vědět, že tam, kde se pracuje s náhledy, jsou v podstatě možné dva stavy: buď byl soubor RAW zpracován v modulu Vyvolat a existuje k němu přidružený soubor obsahující informace o úpravách, a tedy něco jako „předpis“ k zobrazení, nebo tento soubor neexistuje. V případě existence přidruženého souboru se miniatury a náhledy zpracují podle tohoto předpisu. Ale i když tento soubor neexistuje, pouze do určité velikosti náhledu se vychází z JPG náhledu, který je uložen v souboru RAW. Od určité velikosti náhledu se vygeneruje zobrazení podle obrazových dat v souboru RAW.

Screenshot 2017-11-10 10.10.22

Screenshot 2017-11-10 10.10.51

Po návratu zpět do modulu Správce však miniatury (a případně náhled) zůstanou ve stavu, který odpovídá uloženému náhledu JPG, v mém případě tedy půjde o černobílé zobrazení.

Teprve po úpravě v modulu Vyvolat se vytvoří přidružený soubor (upozorňuji, že Zoner Photo Studio 17 a X vytvářejí různé, odlišné verze těchto souborů, které jsou směrem dolů nekompatibilní, tj. úprava snímku RAW z verze X není čitelná ve verzi 17). Je samozřejmé, že aplikace Průzkumník souborů Windows nedokáže tyto přidružené soubory zpracovat a proto zobrazuje pouze vložené náhledy JPG, tj. v tomto případě černobílé obrazy.

Screenshot 2017-11-10 10.04.08

Tím, že např. v náhledovém zobrazení v Zoner Photo Studiu X se při určitém zvětšení zobrazení přejde z JPG náhledu na zobrazení skutečných dat RAW se odhalí různé „nedokonalosti“ těchto dat: špatné vyvážení bílé, nedoostřený obraz, šum v obraze a řada dalších, které jsou v případě JPG obrazu potlačeny díky nastavením pro konverzi RAW na JPG. (Poznámka: Na této sejmuté ukázce nemusí být dostatečně zřetelná vysoká úroveň šumu .)

Screenshot 2017-11-10 10.10.51

Teprve po úpravě v modulu RAW a vytvoření přidruženého souboru se bude obraz zobrazovat i v náhledu a při zvětšení podle provedených úprav, tj. např. doostřené, s potlačeným šumem, vývážením bílé apod.

Screenshot 2017-11-10 10.18.15

Screenshot 2017-11-10 10.19.06

0 komentáře

Napsat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Neváhejte přispět.

Napsat komentář