V minulém článku 5 poznámek o korekci expozice a 1 navíc jsem napsal pár poznámek o korekci expozice, v tomto přidávám několik ukázek.

Všechny snímky byly fotografovány s měřením expozice matrix (tj. s měřením, které vyhodnocuje jak rozložení jasů a barev, tak přihlíží i ke kompozici, a to na celé ploše senzoru). To znamená, že expozice je ovlivněna i tmavým pozadím, které zahrnuje větší část snímku. Fotografoval jsem bez speciálního vybavení z ruky, večer doma s použitím pouze běžné lampičky. Proto jsem pro všechny snímky volil clonové číslo 2.8.

Priorita clony

První sada fotografií je pořízena v expozičním režimu priority clony. Zvolil jsem nižší clonové číslo a pořídil tři snímky: bez korekce expozice a s korekcí +2 EV a -2 EV.

DSC_1886

f/2.8, ISO 1000, korekce expozice 0: 1/100 s

DSC_1887

f/2.8, ISO 1000, korekce expozice +2 EV: 1/25 s

DSC_1888

f/2.8, ISO 1000, korekce expozice -2 EV: 1/400 s

Pro druhou sadu snímků v režimu priority clony jsem ponechal clonové číslo 2.8, ale zvolil jsem automatické ISO. I v tomto případě jsem pořídil tři snímky: bez korekce expozice a s korekcí +2 EV a -2 EV.

DSC_1889

f/2.8, korekce expozice 0: 1/160 s, ISO 1600

DSC_1890

f/2.8, korekce expozice +2 EV: 1/160 s, ISO 6400

DSC_1891

f/2.8, korekce expozice -2 EV: 1/160 s, ISO 400

Ze srovnání snímků plyne několik jednoduchých závěrů:

  • dvojice snímků se stejnou korekcí expozice si v podstatě přesně odpovídají
  • vzhledem k tmavému pozadí vycházejí snímky s korekcí expozice 0 světlejší, než bych si přál (fotoaparát posuzuje scénu jako méně osvětlenou střední šedou a proto ji poněkud zesvětlí). Jako optimální bych v tomto případě viděl korekci expozice asi -1 EV, možná ještě o 1/3 EV nižší.
  • první trojice snímků měla nastavenu citlivost ISO 1000. Ve srovnání s druhou trojicí s automatickým nastavením ISO je vidět, že fotoaparát zvolil ve druhém případě ISO poněkud vyšší (1600) a odpovídajícím způsobem zkrátil expoziční čas: z 1/100 s na 1/160 s.
  • při pevné hodnotě ISO se korekce expozice projeví na „volném“ parametru: expoziční čas se mění úměrně korekci expozice. +2 EV odpovídá čtyřnásobku expozičního času (1/25 s) a -2 EV znamená zkrácení na čtvrtinu (1/400 s). Výsledkem jsou přeexponovaný a podexponovaný snímek.
  • v případě nastavení automatické citlivosti ISO, dá fotoaparát při korekci expozice přednost změně citlivosti ISO. Při korekci +2 EV se citlivost ISO zvýší na čtyřnásobek (6400) a pro -2 EV sníží na čtvrtinu (400). Výsledkem jsou opět přeexponovaný a podexponovaný snímek odpovídající předchozímu případu.

Manuální režim

První sada fotografií je pořízena ve všech případech s parametry expozice 1/100 s, f/2.8 a pevně nastavená citlivost ISO 1250. Pořídil jsem tři snímky: bez korekce expozice a s korekcí +2 EV a -2 EV.

DSC_1895

korekce expozice 0: 1/100 s, f/2.8, ISO 1250

DSC_1894

korekce expozice +2 EV: 1/100 s, f/2.8, ISO 1250

DSC_1893

korekce expozice -2 EV: 1/100 s, f/2.8, ISO 1250

Pro druhou sadu snímků v manuálním režimu jsem ponechal clonové číslo 2.8 i expoziční čas 1/100 s, ale zvolil automatické ISO. I v tomto případě jsem pořídil tři snímky: bez korekce expozice a s korekcí +2 EV a -2 EV.

DSC_1897

1/100 s, f/2.8, korekce expozice 0: ISO 1400

DSC_1898

1/100 s, f/2.8, korekce expozice +2 EV: ISO 6400

DSC_1896

1/100 s, f/2.8, korekce expozice -2 EV: ISO 320

Ze srovnání snímků plyne několik jednoduchých závěrů:

  • v čistě manuálním režimu (pevně nastavené ISO) jsou všechny tři snímky beze změny. Žádná korekce expozice se neprovede, i když na stupnici expozice v hledáčku fotoaparátu se podexpozice i přeexpozice signalizují.
  • vzhledem k tmavému pozadí vycházejí první tři snímky a snímek z následující sekvence s korekcí expozice 0 trochu světlejší, než bych si představoval (fotoaparát posuzuje scénu jako méně osvětlenou střední šedou a proto ji poněkud zesvětlí)
  • při volbě automatické ISO korekce expozice funguje a projeví se na změně nastavení hodnoty ISO a samozřejmě na přeexpozici a podexpozici snímků. Hodnota ISO se mění přiměřeně ke zvolené korekci expozice: při korekci +2 EV se citlivost ISO zvýší na asi čtyřnásobek (6400) a pro -2 EV sníží asi na čtvrtinu (320). Výsledkem jsou přeexponovaný a podexponovaný snímek odpovídající předchozímu případu snímání v expozičním režimu priority clony.

Poznámka: Nastavení automatické citlivosti v manuálním režimu není u všech fotoaparátů možné, přesvědčte se v manuálu, jak je na tom váš fotoaparát, nebo to jednoduše zkuste.

2 komentáře

Napsat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Neváhejte přispět.

Napsat komentář