Kurz U1: Základy práce v Zoner Photo Studiu

Aplikace: Zoner Photo Studio verze 17 a X
Úroveň: Začátečníci
Termín: 1. 10. 2018 až 31. 5. 2019

Prezenční výuka v rámci programu Celoživotního vzdělávání, Universita třetího věku, VUT.
1 200 Kč, 32 lekcí, každá v délce 2 x 50 min.

Dálkové studium na www.pakpak.cz.
2 000 Kč, 32 lekcí živého vysílání v délce 50 min., dostupné kdykoli a odkudkoli ve formě video záznamu na webu.

Studijní materiály (***) – video návody a postupy doplňující a rozšiřující výukové lekce určené pro prezenční i dálkové studium, celkový rozsah cca 15 hodin. 1 500 Kč. Dostupné po zakoupení na www.pakpak.cz ve formě videoukázek s přístupem kdykoli a odkudkoli prostřednictvím webu.

Kurz je určen začínajícím uživatelům programu Zoner Photo Studio a to v aktuální verzi X s ukázkami práce ve starší verzi 17.
Kurz se zaměřuje na pochopení práce v programu, vytvoření správného workflow a především na základní úpravy snímků. Požadovány jsou základní dovednosti při práci s počítačem.

Úvodní lekce se věnují práci se soubory v programu Zoner Photo Studio, tj. organizaci souborů v počítači, práci s informacemi, možnostem hledání, řazení, třídění apod. Účastníci se prakticky seznámí s prací s katalogem, využitím klíčových slov, použitím GPS souřadnic a dalšími možnostmi, které aplikace Zoner Photo Studio nabízí.

Hlavní část kurzu je věnována vylepšení snímků v modulu Vyvolat. Jsou zařazeny všechny základní postupy pro úpravy snímků, tj. globální tonální (zesvětlení, ztmavení snímků a možnosti úpravy jeho kontrastu) i barevné úpravy. Samostatné lekce se věnují možnostem práce s různými druhy nástrojů a jejich použití při globálních i lokálních úpravách snímků.

Důraz je kladen na praktické procvičení práce s různými nástroji při úpravách fotografií. Do výuky jsou zařazeny podrobné a komplexní postupy pro úpravu portrétní fotografie, krajinářské a produktové fotografie. Samostatné lekce se věnují převodu do černobílé fotografie.

Závěrečné lekce se věnují možnostem publikování, především přípravě snímků pro web a prohlížení na monitoru a pro tisk. Jako podpora výuky jsou pro zájemce připraveny jednak odborné články a současně i podrobné kurzy ve formě komentovaných videoukázek.

Přehled lekcí

1. Proč upravovat digitální snímky. Destruktivní a nedestruktivní úpravy. Informace o aplikacích.
2. Co je důležité před úpravou. Monitor, pracoviště, správa barev. (***)
3. Formáty souborů, RGB a další. RAW vs. JPG. (***)
4. Představení Zoner Photo Studia. Základní nastavení.
5. Vyvolat vs. Editor
6. Modul Vyvolat, profily fotoaparátu a objektivu (***)
7. Ořez a srovnání (***)
8. Histogram (***)
9. Tonalita – zesvětlení, ztmavení, kontrast (***)
10. Tonalita – Křivky (***)
11. Křivky pro práci s barvou (***)
12. Úpravy barev a WB (***)
13. Potlačení šumu (***)
14. HDR, efekty: vinětace a zrno (***)
15. Doostření, Nik Collection Sharpener (***)
16. Přednastavení – použití a vytvoření, sdílení (***)
17. Filtry: přechodový, kruhový a štětcový (***)
18. Štětce: vyhlazovací a retušovací štětec (***)
19. Portrét 1
20. Portrét 2 (***)
21. Krajina (***)
22. Produkt (***)
23. Úpravy vlastních fotografií – workflow
24. ČB fotografie – od fotografování po úpravu (***)
25. Nik Collection – Silver Efex Pro (***)
26. HDR (***)
27. Skládání multiexpozic (***)
28. Uložení a export, volba formátu a bar. profilu
29. Příprava pro tisk/web (***)
30. Hromadné úpravy
31. Nik Collection (***)
32. Závěr a shrnutí

V případě použití dále uvedeného formuláře s volbou prezentační formy studia bude vaše žádost předána přímo rektorátu VUT. Přihlašovací formulář ke kurzům najdete na stránce předběžné přihlášky Můžete zaškrtnout i více možností – pokud je vám např. jedno, zda se výuky zúčastníte v pondělí odpoledne nebo ve středu dopoledne, případně využijete formu dálkového studia. Studijní materiály jsou společné a budou zveřejňovány postupně podle harmonogramu výuky. Je samozřejmě možná i kombinace prezenčního a dálkového studia, což může být vhodné pro někoho, kdo počítá s delší nepřítomností. Ceny kurzů i studijních materiálů jsou pro zájemce stanoveny na nejnižší možné hodnotě a v podstatě odpovídají ceně jiných jednodenních kurzů.

Po zaslání přihlášky obdržíte v průběhu několika dnů potvrzení e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Pro dotazy používejte komentáře pod tímto článkem. V případě prezenčních kurzů vás bude kontaktovat Univerzita třetího věku, Institut celoživotního vzdělávání VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. U dálkových kurzů to bude prostřednictví www.pakpak.cz.

Termín pro přihlášení je nejpozději do 30. 4. 2018!